W dobie rozwijającej się globalnej gospodarki tendencja do powiększania potencjału przedsiębiorstw także jest rosnąca. Wiele firm stawia sobie za cel osiąganie coraz większych zysków, a także optymalizację kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Jednym z popularnych i stosowanych powszechnie sposobów są przejęcia firm.

Na czym polegają przejęcia firm?

Przejęcie lub inaczej fuzja przedsiębiorstw polega głównie na wykupie majątku, aktywów, a także akcji i obligacji, jakie posiada firma, którą inne przedsiębiorstwo planuje przejąć. Oprócz majątku ruchomego i nieruchomości oraz papierów wartościowych często celem jest także wykwalifikowana kadra pracownicza.

Firmy, które łączą się w drodze szczegółowych negocjacji, sporządzają umowy, a następnie po uzgodnieniu wymagań stron podpisują stosowne dokumenty. W trakcie uzgodnień pomiędzy przedsiębiorstwami wchodzącymi w fuzję ustala się wiele innych warunków, w tym rolę właścicieli i kadry kierowniczej.

Dlaczego przejęcia firm stały się sposobem na rozwój?

Bardzo często zdarza się, że fuzja dwóch podmiotów jest korzystna dla obu stron z wielu względów. Większa firma wnosi kapitał finansowy, myśl technologiczną oraz możliwości poszerzenia rynku odbiorców. Ale także firma, która ulega przejęciu może odnieść spore korzyści z tego rodzaju transakcji.

Przedsiębiorstwo łączące się z większym podmiotem może pozbyć się zadłużeń, jeśli takie posiada. Ważnym aspektem jest także zapewnienie dotychczasowym pracownikom zatrudnienia w nowej firmie. Niebagatelną zaletą połączenia jest wyeliminowanie konkurencji działającej na tym samych obszarze oraz w tej samej branży.

Jak konsolidacje firm wpływają na lepsze wyniki gospodarcze?

Fuzja dwóch podmiotów jest często niezwykle korzystna dla obu stron, ale głównym jej celem jest wyznaczenie lepszej strategii rozwoju większego podmiotu. To przede wszystkim z tego powodu przejęcia są tak częste.

Zmniejszenie liczby podmiotów działających w podobnym obszarze gospodarczym daje szybko wymierne korzyści, ponieważ klienci mają zdecydowanie mniejsze możliwości wyboru.

Firma przejmująca wysoko wykwalifikowanych pracowników może zwiększyć wydajność i efektywność swojej działalności, a to daje większy zysk.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ