Zawód nauczyciela w naszym kraju wykonuje około pół milionów osób. Takie statystyki mogą pokazywać, że kariera w edukacji jest dobrym sposobem na życie sporego odsetka społeczeństwa. Jest to jednak praca wymagająca cierpliwości oraz ogromnej sumienności. Wykształcenie jest bowiem podstawowym fundamentem do późniejszych wyborów ścieżki zawodowej. W jaki sposób zostać nauczycielem? Odpowiadamy! 

Przeczytaj też: https://www.fachowcy.pl/blog/jak-zostac-nauczycielem/ 

Zacznijmy od wykształcenia 

Pierwszym i fundamentalnym krokiem do rozpoczęcia kariery nauczyciela jest wykształcenie. W kryteriach opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy przeczytać, że uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela może uzyskać każda osoba, która posiada wykształcenie wyższe. Warunkiem jest ukończenie kursu pedagogicznego, który trwa około 270 godzin. Podczas takiego rodzaju kursu zdobywamy wiedzę dotyczącą psychologii, pedagogiki, wychowania wczesnoszkolnego, metodyki nauczania oraz socjologii. Dodatkowym warunkiem jest ukończenie praktyk w szkole. Nie jest więc konieczne kończenie studiów pedagogicznych, żeby zostać nauczycielem. Wystarczy że będziemy posiadać dyplom ukończenia studiów matematycznych, polonistycznych, językowych lub fizycznych, a następnie zapiszemy się na kurs pedagogiczny. 

Na początku staż 

Pierwszym etapem pracy, kiedy Rozpoczniemy swoją przygodę z nauczaniem będzie odbycie stażu. Nauczyciel stażysta posiada podstawowe kwalifikacje do tego, aby uczyć w szkole. Już od pierwszego dnia w szkole jesteśmy nauczycielem stażystą trąbkę w takim celu nie musimy kończyć żadnych dodatkowych kursów, poza wcześniej wspomnianym szkoleniem pedagogicznym, o ile nie ukończyliśmy studiów wyższych w tym obszarze. 

Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego? 

Po 9 miesiącach pracy jako nauczyciel stażysta, na status podnosi się. Odzyskujemy miano nauczyciela kontraktowego. Jest to możliwe Oczywiście pod warunkiem, że uzyskaliśmy akceptację komisji weryfikacyjnej, która przeprowadziła z nami rozmowę. Podczas takiego rodzaju kwalifikacji musimy wykazywać się znajomością przepisów prawa związanych z naszą organizacją, Inaczej mówiąc szkoły w której pracujemy. Powinniśmy również znać zasady jej funkcjonowania oraz zadania, które ona realizuje. Przyszły nauczyciel kontraktowy powinien też udowodnić, że potrafi prowadzić zajęcia w odpowiedni sposób kropka dodatkowa musi wykazywać się umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów oraz stosować wiedzę pedagogiczną w praktyce. Po ukończeniu stażu mamy dokładnie 7 dni na to, aby wręczyć dyrektorowi placówki sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Kiedy opiekun stażu wystawi pozytywną opinię, czeka nas rozmowa kwalifikacyjna. Po jej odbyciu możemy zostać nauczycielem kontraktowym. 

Nauczyciel mianowany i dyplomowany – jak zostać? 

Po upływie co najmniej dwóch lat pracy jako nauczyciel kontraktowy, możemy uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego. W takim celu należy otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego, którą jest egzamin przed komisją. Żeby uzyskać taki awans, trzeba przejść przez dwuetapową procedurę. Na początku należy złożyć wniosek o możliwość odbycia stażu. Stażysta otrzymuje za niego ocenę. Drugi etap rozpoczyna się powołaniem przez dyrektora komisji. Weryfikuje ona, czy nauczyciel spełnia wymogi do otrzymania awansu. 

Z kolei nauczyciel dyplomowany to tytuł, który możemy zdobyć dopiero po przepracowaniu przynajmniej 12 miesięcy jako nauczyciel mianowany. Trzeba również odbyć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Zobacz też: http://www.frywolna.pl/kosmetyczka-jak-nia-zostac/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ