Testis w języku łacińskim znaczy świadek; testamentum – sporządzone przy świadkach. Testament to dokument będący wyrazem ostatniej woli osoby, która rozporządza w ten sposób swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Kiedyś dyktowany był i spisywany w obecności świadków, stąd jego nazwa.
Jak napisać testament aby mieć gwarancję właściwego podziału naszego majątku? Wszelkie regulacje prawne dotyczące testamentów są w naszym kraju zawarte w Kodeksie cywilnym. Najlepiej zlecić to zadanie prawnikowi lub notariuszowi, ale można również poradzić sobie samemu.
Najczęściej spotykane są tak zwane testamenty zwykłe:
– testament notarialny, czyli dokument mający formę aktu notarialnego sporządzony przez notariusza,
– testament własnoręczny, czyli dokument w całości napisany odręcznie, podpisany przez autora i opatrzony datą; napisanie testamentu w komputerze i wydrukowanie jest również dopuszczalne, ale podpis własnoręczny testatora, czyli spadkodawcy musi być na każdej stronie dokumentu, w ten sposób niemożliwe będzie fałszowanie przez zastępowanie zadrukowanych stron innymi,
– testament podyktowany, zwany allograficznym, wyrażony ustnie w obecności dwóch świadków do wójta, burmistrza, starosty, kierownika USC, spisany jest w formie protokołu i opatrzony podpisami świadków.
Spotyka się również inne testamenty pisane, ale w trudnych, nadzwyczajnych okolicznościach. Tak zwany testament podróżny można podyktować kapitanowi statku morskiego czy powietrznego, a testament wojskowy w sytuacji wojny ma prawo spisać dowódca.
Czasem, w sytuacji nagłej śmierci, ważny jest testament ustny, czyli ostanie wola wypowiedziana tuż przed zgonem. Słowa zmarłego potwierdzone przez trzech świadków powinny być spisane i przestawione w sądzie, który ostatecznie uzna, czy są one prawdziwe.
Warto wiedzieć, że nie spisuje się testamentów łącznie z inna osobą czy osobami. Na przykład małżeństwo nie może zostawić jednego wspólnego testamentu. Testamenty nie tracą swojej ważności, chyba że testator sam je odwoła i napisze nowy. Jeśli spadkobiercy znajdą więcej niż jeden testament, sąd ma za zadanie ustalić, który z nich jest ostatnim, czyli obowiązującym.

smakowisko.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ