Główną podstawą jest postawa wobec wartości. Właśnie ten świat wartości, jest różnie pojmowany, dlatego, że jest to bardzo osobiste, każdego indywidualne podejście. Ale poza tym można wymienić kilka przykładów, takich, jak np. humanizm, umiłowanie wolności, itd. Również postawy społeczne, takie jak postawa społecznej dyscypliny, zaangażowania, itp. Postawy, tak zwane interpersonalne, takie, jak np. zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie godności tego człowieka, postawa wielkiej tolerancji wobec niego, bo każdy człowiek ma do tego prawo. Postawy interpersonalne, są to takie postawy człowieka, ale wobec samego siebie, takie, jak, np. samodzielność danego człowieka, optymizm w życiu, itp. Również postawa wobec kultury, np. człowiek wrażliwy na piękno, również postawa kultury osobistej, itp. Także wyróżnia się postawy wobec tego świata, ale przyrody, np. umiłowanie tej przyrody, troszczenie się o nią, uszanowanie tejże przyrody, chęć kontaktu osobistego z przyrodą, interesowanie się naturą, a także troszczenie się o swoje zdrowie, itp. Taka postawa człowieka, to trwały jego stosunek do danego przedmiotu. W zawodzie ekonomisty, na pierwszy plan lądują głównie postawy społeczne i interpersonalne.

escargot.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ