Osoby które przez długi okres czasu pozostają bez pracy, najczęściej mogą liczyć na pomoc ze strony właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu pracy. Jednak aby otrzymać wsparcie finansowe w postaci zasiłku dla bezrobotnych należy spełnić kilka istotnych warunków.
Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadać co najmniej roczny staż pracy. Należy także przedstawić, że za wykonywaną pracę otrzymywało się najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były także składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
Zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany również w sytuacji gdy dla danej osoby nie ma propozycji stażu, przygotowania zawodowego ani stanowiska pracy.
Osoby, które spełniają powyższe warunki z całą pewnością zastanawiają się również ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych.
Wysokość zasiłku za pierwsze trzy miesiące wynosi około 700 złotych, a w pozostałych miesiącach jest to kwota około 500 złotych.
Danej osobie może zostać przyznane 80 procent zasiłku podstawowego, 100 procent zasiłku podstawowego, bądź 120 procent zasiłku podstawowego. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Osoba która posiada staż pracy do 5 lat otrzyma 80 procent, osoba która posiada staż pracy od 5 do 20 lat może liczyć na 100 procent, a osoba której staż pracy przekracza 20 lat otrzyma 120 procent kwoty zasiłku podstawowego.
Należy pamiętać, że gdy w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych dana osoba podejmie się pracy, weźmie udział w stażu lub szkoleniach utraci ona prawo do zasiłku a także straci status osoby bezrobotnej który można odzyskać dopiero po upływie 120 dni.
Warto pamiętać, że w czasie gdy dana osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych urząd pracy będzie przedstawiał jej różne oferty pracy. W sytuacji gdy osoba bezrobotna odrzuci oferty pracy może stracić prawo do zasiłku oraz status osoby bezrobotnej. Osoba zarejestrowana na urzędzie pracy objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym już od dnia rejestracji w urzędzie.

pouczyc.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ